top of page

Värdeskapande

fastighetsförvaltning

Vi erbjuder rådgivning inom fastighetens hela livscykel med särskilt fokus på förvaltningsdelarna. Vår målgrupp inom bostadssegmentet är i första hand investerare, storbolag, mindre bolag och bostadsrättsföreningar.

Vi erbjuder olika typer av avtalsvillkor beroende på uppdragets utformning. 

I förekommande fall kan även interimsuppdrag erbjudas.

bottom of page